Sosyal Medya Ve Psikoloji

Sosyal Medya ve Psikoloji

Son yıllarda oldukça artan sosyal medya araçları insanların hayatında oldukça önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Nitekim insanların geneli için bütün boş zamanların sosyal medya için değerlendirildiği oldukça yaygın bir durumu ifade etmektedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması insanlar hakkında farklı bilgilerin ve durumların söz konusu platformlarda paylaşılması durumunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim yaygınlık kazanan bu durum sebebiyle paylaşılması ve paylaşılmaması gereken durumlar nispetinde bir ayrım yapılmayışı da ortaya çıkan kaçınılmaz durumlar arasında yerini almıştır. Sosyal medya araçlarını farklı sebepler için kullanan insanların çeşitli duygu durumlarını bir arada yaşıyor olduğu, psikolojilerinin önemli ölçüde etkilendiği yapılan araştırmalarca açıkça ortaya konmuştur. Sosyal medya ve psikoloji ekseninde insanı açıklamak zamanımızın bilinen en büyük problemleri arasında yerini almıştır. Bursa psikolog faaliyetleri bu anlamda önem kazanmıştır.

Sosyal medya araçlarını kullanarak insanların hayatlarının her anını diğer insanlar tarafından izlenir kılma kısmen insanlar içerisindeki tamamlanmamış duygunun ortadan kaldırılmasına yönelik bir etkinlik olarak görülmektedir. Nitekim Her insanın içinde bir boşluk olduğu aşikar bir durumdur. Ancak bu boşluğun doldurulması noktasında mantıklı ya da mantıksız hareket etmek kendi elindedir. Özel hayatın herhangi bir filtre olmaksızın gözler önüne serilmesi diğer insanların mevcut görüntüleri görmesi durumunda ortaya çıkacak duygunun göz önünde bulundurulmaması genel itibariyle pek de önem arz etmemektedir. Ancak öncelikle kişinin kendi psikolojisi anlamında tükenmişliğe doğru sürüklenmesi neredeyse an meselesidir. Sosyal medya kullanımının zaman algısıyla da oldukça önemli ölçüde oynadığı da bilinir.

Sosyal medyayı kendini sadece ifade etmek amacıyla kullanan insanların belirli bir süre sonunda artık kendi amaçlarını aştığı adeta durumun içinden çıkılmaz bir hal aldığı yaygın sonuçlar arasındadır. Diğer taraftan sürekli sosyal medya üzerinden veri sağlayan kimselerin zamanın içinde mutsuzluk ve umutsuzluk duygularına kapılması da diğer yaygın sonuçlar arasında yer alır. Kendini diğerleri ile kıyas etme, aşağılık duygusuna kapılma, yetersiz hissetme gibi sorunlar zaman içinde daha büyük psikolojik sorunlara sebep teşkil etmektedir. Ancak tüm bunları meseleler daha da büyümeden psikolojik bir yardım alarak nötralize etmek mantıklı olacaktır. Bursa psikolog fiyatları hakkında bilgi vermek diğer detaylar sebebiyle değişkenlik arz eder.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler